Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Nový Utorok !!! 11/20/2018

18:00
Utorok 18:00. Nová relácia Nerdgazmus s najnovšími technickými novinkami, tou najklasickejšou klasikou a najkvalitnejšou soundtrack hudbou. Martin dnes vyrieši spor medzi Apple a one plus a poradí nerozhodným študentom.