Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

POHODOVÝ UTOROK 6/11/2018

Dneska nám Martin a Puma povie aké je to byt študentom a taktiež nám predstavia svoje nové relácie ktoré pre Vás pripravujú.