Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

POKONKURZOVÝ UTOROK 23/10/2018

20:00
Noví utorkoví členovia to nebudú mať tak ľahké. Prezradia nám niečo zo svojho pikantného života a o svojich plánoch v rádiu.