Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

35mm

Relácia o filmovom dianí nie pred, ale za kamerou. Vždy na inú tému a s iným zaujímavým hosťom, ale vždy s príjemným ženským hlasom našej El.

Redaktori