Najbližší program

Hudobný stream

Prúd hudby, ktorý pre Vás vybrala hudobná dramaturgia TLISu

Dimenzia 94

 Hudobná relácia zameraná na žánre ako post - rock, post - metal, schoegazing, ambient, math - rock a experimentálny rock. Vysiela sa každý druhý štvrtok o 19:00
 
 
 
 

Témy:

Redaktori